Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van Stuveco en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. Je kan ons gezamenlijk contacteren op Stuveco@UGent.be of op ons email adres volgens functie:

Image
Lore Vercruysse
Voorzitter
Master of Science in Business Engineering (Operations Management)
Image
Aurélie De Bondt
Ondervoozitter
Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
Image
Jolan Descheemaecker
Communicatie
Master Handelswetenschappen - Management & IT
Image
Matthis Dewyn
Penning
Master of Science in de handelswetenschappen (Finance and risicomanagement)
Image
Odile De Vos
Onderwijs
Master of Science in Economics
Image
Sanne Praet
Onderwijs
Voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen
Image
Wout Van Steenkiste
ICT
Master of Science in Business Engineering (Data analytics)

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door de Decaan. De Faculteitsraad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en overig academisch personeel, van het administratief personeel en van de studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.

Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz. De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Er zijn op dit moment 5 studenten die in deze raad zetelen om de belangen van de studenten te vertegenwoordigen.

Image
Matthijs Dombrecht
Faculteitsraad
Master Handelsingenieur: Operations Management
Gust Bossuyt
Faculteitsraad
Opleiding onbekend
Image
Eva Van Iseghem
Faculteitsraad
Bachelor Handelsingenieur
Image
Frauke Vervaeke
Faculteitsraad
Master Handelswetenschappen Finance and risk
Image
Leon Moralis
Faculteitsraad
Master Business Engineering: Data Analytics

Jaarverantwoordelijken

Jaarverantwoordelijken zijn het eerste contactpunt voor studenten indien er vraagjes of problemen zijn. Studenten kunnen altijd bij hen terecht! Jaarverantwoordelijken staan zeer nauw in contact met het dagelijks bestuur.

Heb jij jouw jaarverantwoordelijke nodig? Je kan die hier vinden voor uw respectievelijke richting:

Commissies

Onderstaande studenten volgende deze commissies op, indien je opmerkingen/vragen hebt voor die commissie kan je dat aan hen laten weten via email: