Verkiezingen Bestuur Stuveco

April = verkiezingsmaand. In april gaan we op zoek naar opvolgers voor het volgende academiejaar. Ben je geïnteresseerd in één van onderstaande functies? Zou je graag weten of er zich al nog kandidaten stelden voor een bepaalde functie? Aarzel niet om één van ons te contacteren, dat mag via elk mogelijk medium.

Voorzitter

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en de woordvoerder van Stuveco. De voorzitter coördineert het Dagelijks Bestuur van Stuveco.

Ondervoozitter

De ondervoorzitter fungeert als plaatsvervanger wanneer de voorzitter verhinderd is en beschikt in dat verband over alle bevoegdheden van de voorzitter. De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter en onderhoudt contacten met de studentenvertegenwoordigers in de raden en commissies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de jaarverantwoordelijken.

Communicatie

De communicatieverantwoordelijke maakt een verslag op van een bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Het verslag wordt ten laatste vijftien kalenderdagen na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. Het verslag van een bijeenkomst wordt goedgekeurd op een volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De communicatieverantwoordelijke doet de algemene administratie van Stuveco. De communicatieverantwoordelijke beheert alle communicatiekanalen van Stuveco in samenwerking met de ICT verantwoordelijke en past de huisstijl van Stuveco toe. De communicatieverantwoordelijke zorgt voor de bekendheid van Stuveco en studentenvertegenwoordiging bij de studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Penning

De penningmeester staat in voor de uitvoering van de financiële verplichtingen van Stuveco. De penningmeester beheert samen met de voorzitter de bankrekening van Stuveco.

Onderwijs

De onderwijsverantwoordelijke onderhoudt contacten met de studentenvertegenwoordigers in de raden en commissies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de jaarverantwoordelijken op vlak van onderwijs. De onderwijsverantwoordelijke onderhoudt ook contacten met de studentenvertegenwoordigers op centraal UGent-niveau in de organen relevant voor onderwijs. De onderwijsverantwoordelijke coördineert de visies van studentenvertegenwoordigers op vlak van onderwijs.

ICT

De ICT verantwoordelijke werkt samen met de communicatieverantwoordelijke mee aan een duidelijke communicatie. De ICT verantwoordelijke beheert en verzorgt de website. De ICT verantwoordelijke zorgt in samenspraak met de communicatieverantwoordelijke ervoor dat de sociale media profielen actueel blijven. Indien er IT gerelateerde problemen zijn is het de ICT verantwoordelijke die de juiste instanties contacteert om ze op te lossen.

Ben je geïnteresseerd in een functie, stel je dan zeker kandidaat op de jaarlijkse verkiezingen!