Projecten

Naast het vertegenwoordiger van studenten aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde, probeert Stuveco ook enkele projecten te organiseren voor de studenten aan onze faculteit.

Heb je zelf een idee en/of voorstel voor een project? Stuur gerust een mailtje naar Stuveco@UGent.be of contacteer ons op een van de Discord servers:

Onze Discord tag is: Stuveco#9918

Image

Bevraging Examenroosters

In November 2022 werden de definitieve examenroosters voor de eerste examenperiode gepubliceerd, vele studenten stuurden met klachten over hun rooster. Om moeilijke examensituaties in kaart te brengen, heeft Stuveco een kortstondige bevraging opgericht waarin werd gepolst naar overlappen/situaties waarin examens op minder dan 24u van elkaar plaatsvonden. Indien meerdere studenten melding deden van zo een situatie heeft Stuveco de proffen in kwestie gecontacteerd om de situatie aan te halen, dit werd meestal goed ontvangen waarop de proffen in kwestie dan toch nog een alternatief examenmoment aanboden. We hopen in de toekomst van vlotter met het FSA samen te werken (meer inspraak van studenten) in het bespreken van examenroosters.

Examenbeurzen

In samenwerking met de VEK Onderwijs heeft Stuveco dit jaar actief bijgedragen aan de organisatie van de examenbeurzen. Tijdens deze evenementen delen ouderejaarsstudenten waardevolle tips en advies over specifieke vakken om hun medestudenten te ondersteunen bij de voorbereiding op examens. Hierbij werd er ook een "examenboekje" opgesteld, dat gedownload kan worden op Ufora.

Giveaway Bertel-kaarsen

Door de warmste week-actie van de faculteit te steunen kon Stuveco een “lichtpuntje” in de examenperiode zijn voor de studenten. Er waren in totaal 20 “examenkaarsen” te winnen, waarbij professor Bertel De Groote de gelukkige winnaars aankondigde op onze socials.
Image

Stuve-Choco

Om de studenten wat op te warmen tijdens de koude winterdagen, deelde het Stuveco-bestuur warme chocolademelk uit in de Foyer. Tegelijkertijd stonden we klaar om vragen over de werking van Stuveco te beantwoorden en hebben we onze sociale media kanalen nog eens extra onder de aandacht gebracht.
Image

Brievenbus

Stuveco heeft een fysieke en digitale brievenbus gelanceerd waar studenten terechtkunnen voor allerlei zaken, zoals klachten, suggesties en opmerkingen. De fysieke brievenbus bevindt zich in de foyer, naast het verenigingenlokaal. De digitale brievenbus is te vinden via dit bericht (klik even op de titel!)
Image

Bevraging lesopnames

Er werd een grootschalige enquête uitgevoerd bij alle richtingen van de faculteit om de beschikbaarheid van lesopnames te peilen. De resultaten hiervan werden in een rapport samengevat, en worden voorgelegd aan de commissies.

Bevraging Examenroosters

Door de bevraging van examenroosters probeert Stuveco een benchmark te creëren naar de komende jaren toe. De resultaten van deze enquête werd uitbundig besproken met de FSA, waardoor we optimistisch zijn dat de examenroosters in de toekomst voordelig zullen worden opgesteld.

Examenboekjes

Om de eerstejaars aan onze faculteit extra te ondersteunen, stelden we samen met VEK-onderwijs een examenboekje op, waar de belangrijkste info over de vakken gevonden kan worden. Deze kan je raadplegen via volgende [link](https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/883572/Home?itemIdentifier=D2L.LE.Content.ContentObject.ModuleCO-2282882)
Image

Discord servers

Sinds Corona werd de nood van studenten steeds groter tot een platform waar ze medestudenten kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen met taken of het oplossen van oefeningen, daarom richtten enkele studenten "Discord-servers" op. Discord is een gratis website en app om tekst, video en audio te delen, op deze manier kunnen studenten in een veilige omgeving met medestudenten (geordend per richting/jaar/vak/...) chatten en zaken delen. Hier zijn dus vele tips/samenvattingen/praktische info/... op te vinden. Een Discord account maken is dus zeker de moeite!