Projecten

Naast het vertegenwoordiger van studenten aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde, probeert Stuveco ook enkele projecten te organiseren voor de studenten aan onze faculteit.

Heb je zelf een idee en/of voorstel voor een project? Stuur gerust een mailtje naar Stuveco@UGent.be of contacteer ons op een van de Discord servers:

Onze Discord tag is: Stuveco#9918

Image

Discord servers

Sinds Corona werd de nood van studenten steeds groter tot een platform waar ze medestudenten kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen met taken of het oplossen van oefeningen, daarom richtten enkele studenten "Discord-servers" op. Discord is een gratis website en app om tekst, video en audio te delen, op deze manier kunnen studenten in een veilige omgeving met medestudenten (geordend per richting/jaar/vak/...) chatten en zaken delen. Hier zijn dus vele tips/samenvattingen/praktische info/... op te vinden. Een Discord account maken is dus zeker de moeite!
Image

Bevraging Examenroosters

In November 2022 werden de definitieve examenroosters voor de eerste examenperiode gepubliceerd, vele studenten stuurden met klachten over hun rooster. Om moeilijke examensituaties in kaart te brengen, heeft Stuveco een kortstondige bevraging opgericht waarin werd gepolst naar overlappen/situaties waarin examens op minder dan 24u van elkaar plaatsvonden. Indien meerdere studenten melding deden van zo een situatie heeft Stuveco de proffen in kwestie gecontacteerd om de situatie aan te halen, dit werd meestal goed ontvangen waarop de proffen in kwestie dan toch nog een alternatief examenmoment aanboden. We hopen in de toekomst van vlotter met het FSA samen te werken (meer inspraak van studenten) in het bespreken van examenroosters.