Statuten & Reglementen

Stuveco heeft statuten die zijn opgesteld om de doelstellingen van de facultaire studentenraad te waarborgen. De statuten bevatten regels en voorschriften voor de werking van de vereniging, evenals de rechten en plichten van de leden.

Als studentenraad heeft Stuveco verschillende doelstellingen, waaronder het vertegenwoordigen van de studenten van de faculteit en het behartigen van hun belangen, het stimuleren van de dialoog tussen studenten, docenten en bestuurders, en het organiseren van activiteiten ter bevordering van de academische en sociale ontwikkeling van de studenten.

De statuten van Stuveco zijn dus van groot belang om de werking van de studentenraad te waarborgen en de belangen van de studenten van de faculteit te vertegenwoordigen.

De statuten zijn op 7 maart 2023 voor het laatst aangepast.

Statuten Stuveco

Download