Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van Stuveco en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. Je kan ons gezamenlijk contacteren op Stuveco@UGent.be of op ons email adres volgens functie:

Image
Lore Vercruysse
Voorzitter
Master of Science in Business Engineering (Operations Management)
Image
Sanne Praet
Ondervoozitter
Voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen
Image
Jolan Descheemaecker
Communicatie
Master Handelswetenschappen - Management & IT
Image
Mathieu Legein
Penning
Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen
Image
Emma Sander
Onderwijs
2e Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management
Image
Jolan Descheemaecker
ICT
Master Handelswetenschappen - Management & IT

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door de Decaan. De Faculteitsraad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en overig academisch personeel, van het administratief personeel en van de studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.

Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz. De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Er zijn op dit moment 5 studenten die in deze raad zetelen om de belangen van de studenten te vertegenwoordigen.

Jaarverantwoordelijken

Jaarverantwoordelijken zijn het eerste contactpunt voor studenten indien er vraagjes of problemen zijn. Studenten kunnen altijd bij hen terecht! Jaarverantwoordelijken staan zeer nauw in contact met het dagelijks bestuur.

Heb jij jouw jaarverantwoordelijke nodig? Je kan die hier vinden voor uw respectievelijke richting:

Commissies

Onderstaande studenten volgende deze commissies op, indien je opmerkingen/vragen hebt voor die commissie kan je dat aan hen laten weten via email: